Gnocchi meatball.jpg

Baked ricotta gnocchi with pork & veal meatballs, tomato, mozzarella, parmesan & prosciutto

potato tomato gnocchi plus.jpg

Potato & tomato gnocchi with 3 Italian cheese sauce.

Gorgonzola, Parmesan & Taleggio

Gnocchi on Heaven's door this weekend

Take away specials

FullSizeRender (2).JPEG